DynEd Sertifikasyonu

DynEd Sertifikasyonu kullanıcıların İngilizce yeterlilik düzeylerini belirlemek ve onaylamak için kullanılan sistemdir. Avrupa Konseyi tarafından dil düzeylerini tanımlamak için geliştirilen ve uluslararası saygın bir sistem olan Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi‘ni (CEFR) temel alır. CEFR yeterlilik düzeyleri, TOEFL, TOEIC, IELTS ve Cambridge sınavları da dahil olmak üzere pek çok bilinen sınavdan daha çok tanınmaktadır. Tüm dünyada Eğitim Bakanlıkları tarafından İngilizce müfredatlarının ulusal hedeflerini ve standartlarını belirlemede giderek daha da fazla kullanılmaktadır.

DynEd 30 yıl boyunca öğrenci çalışma davranışını, ilerleme oranlarını ve test sonuçlarını kapsayan detaylı verileri toplayarak değerlendirmiştir. Bu veriler CEFR ile DynEd Sertifikalarının denkliğinin temelini oluşturmaktadır. DynEd kullanıcılarına hedeflerini CEFR çerçevesinde sunmakta ve başarılı olanlara uluslararası kabul görmüş CEFR Sertifikaları vermektedir.

TR-24d---DynEd-Certification-Video

DynEd’in Hedef Odaklı Sertifikasyon Menüleri

DynEd menüleri hangi kursların ve birimlerin tamamlandığını ve hangilerinin daha fazla çalışılması veya gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça göstererek, öğrencilerin sertifika hedeflerine yönelik ilerlemelerini değerlendirmelerini sağlamaktadır.

CEFR Sertifikasyon Düzeyi Tanımlamaları

A1-Certificate-Icon

Günlük konuşma ifadelerini ve çok temel kalıpları anlayabilir ve kullanabilir. Kendini ve başkalarını tanıtabilir. Kişilerin yaşadıkları yer, tanıdıkları kişiler ve sahip oldukları nesneler gibi kişisel bilgiler hakkında soru sorabilir ve cevap verebilir. Yavaş ve anlaşılır konuşulduğunda karşısındaki kişi ile basit düzeyde iletişim kurabilir.

B1-Certificate-Icon

Standart dil kullanıldığında, iş, okul ve dinlenme gibi bilinen konularda, konunun ana noktalarını anlayabilir. Bilinen veya kişisel ilgi alanları ile ilgili konularda iletişim kurabilir. Yaşadığı olaylar ve deneyimlerini, hayallerini, umutlarını ve hedeflerini anlatabilir, görüş ve planlarını kısaca gerekçelendirebilir ve açıklayabilir.

C1-Certificate-Icon

Zengin içerikli, zor ve uzun metinleri anlayabilir ve içindeki saklı anlamları kavrayabilir. Kendini doğal ve akıcı bir şekilde ifade edebilir. Sosyal ve akademik ortamlarda dili etkili ve yerinde kullanabilir. Karmaşık konularda, metin bütünlüğünü sağlayacak araçlar kullanarak, anlaşılır, ayrıntılı ve sistemli bir metin yazabilir.

A2-Certificate-Icon

Konuyla doğrudan ilgili olan cümleleri ve sık kullanılan ifadeleri anlayabilir. Tanıdık, alışılagelmiş konularda ve basit, doğrudan bilgi alışverişi gerektiren temel ve sıradan durumlarda iletişim kurabilir. Kendi geçmişini, yakın çevresini ve içinde bulunduğu durumu basit anlatımlarla tarif edebilir.

B2-Certificate-Icon

Somut ve soyut konulardaki karmaşık metinlerin içeriğini ve ana fikirlerini anlayabilir. Anadilini konuşan kişiler ile belli bir doğallık ve akıcılıkla düzenli bir iletişim kurabilir. Geniş kapsamlı konularda anlaşılır ve ayrıntılı açıklamalar yapabilir, güncel konularda görüşlerini ayrıntılı bir şekilde ifade edebilir.

C2-Certificate-Icon

Duyduğu ve okuduğu her şeyi zorlanmadan anlayabilir. Yazılı veya sözlü kaynaklardan aldığı bilgiyi özetleyebilir, bunları nedenleri ile birlikte açıklayarak tekrar ifade edebilir. Kendini doğal, çok akıcı ve tam olarak ifade edebilir, karmaşık konularda bile ince anlam farklılıklarını belirgin bir şekilde dile getirebilir.

DynEd’in CEFR Sertifikaları

24c-Universal-Unique-Identifier

Kişiye Özel Evrensel Tanımlayıcı

DynEd Sertifikaları doğrulama için alt köşelerinde Kişiye Özel Evrensel Tanımlayıcı
kodu taşımaktadır. Bir DynEd sertifikasının orijinalliğinin doğrulanması için
www.dyned.com/certverify adresini ziyaret ederek sertifika sahibi hakkında istenilen bilgileri girmek ve kazanılan sertifikaların bir kopyasını görmek mümkündür.