DynEd Eğitim ve Destek Materyalleri Hakkında Genel Bilgiler

DynEd’in kullandığı temel kavramları anlamak/değerlendirmek için makalelerimizi ve beyaz bültenlerimizi, DynEd yazılımlarının içeriği hakkında detaylı bilgileri almak için ise eğitmen dokümanlarını inceleyebilir veya indirebilirsiniz.

Eğitmenlerin ve yöneticilerin öğrencilerini ve sınıflarını kolaylıkla yönetmeleri için hazırlanan DynEd’in Kayıt Yöneticisi Sistemi (Records Manager), DynEd yazılımlarının yüklenmesi, derslere erişim, sınavları ve çalışma süreçlerini yönetme yöntemlerinden ötürü evrensel ödüller almış bir sistemdir.  Özel olarak dil öğrenimi için tasarlanmış olan Records Manager öğrenme sürecinin verimini artırmak, eğitim maliyetini düşürmek ve öğrenci motivasyonunu artırmak için öğrenci davranışlarını sürekli olarak izler, analiz eder ve hem öğrenci hem de öğretmenlere önerilerde bulunur. Öğrenci çalışma veri ve analizleri bastırılabilir, dışarıya veya diğer veritabanı sistemlerine aktarılabilir.

DynEd’in Analytics uygulaması tüm öğrencilerin öğrenim süreçlerinin sınıflara, öğretmenlere, okullara, şehirlere ve bölgelere göre izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca çalışma kayıtlarının, sınav sonuçlarının, çalışma verimliliğinin ve genel performansın öğretmen, okul veya bölgeler bazında analiz edilmesine ve karşılaştırılmasına yardımcı olur.

Eğitmenler ve yöneticiler, DynEd Records Manager ve Analytics uygulamaları ve kılavuzlarına erişmek için gereken şifreleri DynEd temsilcilerinden alabilirler.